1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Duyurular TÜM LİSTE

Sakarya Üniversitesi Bireysel Öneri Sistemi Esas ve Usulleri
7 May
Sakarya Üniversitesi Önlisans Düzeyindeki Programlar Arasında Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi
4 May
Sakarya Üniversitesi Önlisans Düzeyindeki Programlar Arasında Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ (03.05.2018 tarih ve 500 sayı ve 10 Nolu Üniversite …

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü İş Tanımı, Ücretlendirme Ve Katkı Paylarına (Ek Ödemelere) İlişkin İlkeler
9 Mar
Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü İş Tanımı, Ücretlendirme Ve Katkı Paylarına (Ek Ödemelere) İlişkin İlkeler

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI, ÜCRETLENDİRME VE KATKI PAYLARINA (EK ÖDEMELERE) İLİŞKİN İLKELER   Eğ…

Sakarya Üniversitesi Serbest Dolaşım (Free Mover) Yönergesi
18 Ara
Sakarya Üniversitesi Serbest Dolaşım (Free Mover) Yönergesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SERBEST DOLAŞIM (FREE MOVER) YÖNERGESİ (14.12.2017 tarih ve 492 sayı ve 11 Nolu Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Ta…