Ana Sayfa
Genel
Yönetim
Personel
İletişim
Personel Bilgi Sistemi
hukuk@sakarya.edu.trHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ > Yönetmelikler


İLGİLİ YÖNETMELİKLER
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve usuller Hakkında Yönetmelik


SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÖNETMELİKLERİ
I - İDARİ YÖNETMELİKLER

Sakarya Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
Sakarya Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği[Yenilendi]
Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği[Yeni]
Sakarya Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği


II - EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği [Yenilendi]
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Kıyafetleri Hakkında Yönetmelik
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği [Yenilendi]
Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği [Yenilendi]
SAÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı Yönetmeliği
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği[Yenilendi]


III - ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİKLERİ

Sakarya Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği[Yenilendi]
Sakarya Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği[Yenilendi]
Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Sakarya Üniversitesi Diaspora Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Sakarya Üniversitesi Yangın Uygulama ve Araştırma Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Sakarya Üniversitesi Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Sakarya Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEMAM) Yönetmeliği
SAÜ Biyomedikal, Manyetik ve Yarıiletken Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİMAYAM) Yönetmeliği
SAÜ Araştırma Geliştirme Merkezi(Sargem)Yönetmeliği[Yeni]
SAÜ Kafkas Araştırmaları Uygulama Merkezi Yönetmeliği[Yeni]
Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uyulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği[Yeni]
Sakarya Üniversitesi Organ ve Doku Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği [Yeni]
Sakarya Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
SAÜ Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama Yönetmeliği
SAÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Yönetmeliği
SAÜ Yenilik Merkezi (SAYMER) Yönetmeliği
SAÜ Yabancı Diller Eğitim Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (LRC) Yönetmeliği
SAÜ Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) Yönetmeliği
SAÜ Kaynak Teknolojisi Araş., Muayene ve Uyg. Merkezi (KATAMER) Yönetmeliği
SAÜ Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi (ABADM) Yönetmeliği
SAÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAMER) Yönetmeliği
SAÜ Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi (SATEMER) Yönetmeliği
SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM) Yönetmeliği[Yeni]
SAÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (SAÜUZEM) Yönetmeliği
Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği [Yeni]
Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırma Merkezi Yönetmeliği [Yeni]
SAÜ Öğrt. Elm. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik [Yeni]
SAÜ Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği [Yenilendi]
Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği [Yeni]
Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yönetmeliği [Yeni]